Alışveriş merkezlerine hayvanat bahçesi yasağı

Seren

New member
Alışveriş merkezlerinde bundan bu biçimde hayvanat bahçesi ve doğal hayat parkı kurulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Ömür Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Tarz ve Temelleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla hususa ait bundan evvelki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani göğüslü hayvanların geniş alanlarda özgür sirkülasyonuna imkan sağlayan safari park üslubunda doğal hayat parklarının kuruluş ve çalışma kurallarına ait konular da eklendi.

Bu kapsamda, evvelki yönetmelikte hayvan sayısına nazaran ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan cinsleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi karara bağlandı. bu biçimdece, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, ruhsatlandırma kümelerine bakılırsa istihdam edilmesi zarurî işçiyle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat çeşidine nazaran, veteriner tabip, su eserleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi mecburî hale geldi.

Gelecek periyotta hayvanat bahçeleri ve doğal hayat parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sıhhatini olumsuz istikamette etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi kurumlardan kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sıhhat ve afet koşulları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu karar, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal ömür parklarındaki hayvan çeşitleri için gerekli taban alanların Bakanlık tarafınca belirlenmesi kararına de yer verildi.

Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihtilk evvel ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye nazaran ruhsat almaları için 11 Haziran 2023’e kadar mühlet tanındı.