Basın meslek örgütlerinden kanun teklifinin geri çekilmesi daveti

Seren

New member
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Memleketler arası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Kurulu, Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), AK Parti ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘Basın Kanunu ve Birtakım konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne bugün yaptıkları ortak açıklamayla reaksiyon gösterdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gazeteciler ve basın örgütlerinin görüşlerini içermeyen hiç bir yasa, dezenformasyona deva olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’ye sunduğu ‘Basın Kanunu ve Kimi konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ başlıklı teklif, Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma’ diye yeni bir kabahat eklemekte, bu hatası işleyenlere mahpus cezası öngörmektedir. Medyaya yönelik olarak öngörülen idari önlemler içinde para cezası, reklam yasakları ve toplumsal medya ağlarına bant daraltma yaptırımı da vardır.

“Gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanmıştır”

Mesleğimizi direkt ilgilendiren bu kıymetli kanun teklifi, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir küme siyasetçi ve bürokrat tarafınca kapalı kapılar arkasında hazırlanmıştır.

Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür sistemlerinden birine yol açabileceği telaşıyla, ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin hemen geri çekilmesi davetinde bulunuyoruz.

“ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alındı”

Kınıyoruz: ABD merkezli teknoloji şirketlerinden bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun direkt muhatabı olan Türkiye’deki gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını direkt ilgilendiren bu tıp yasal düzenlemeleri hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diyalog kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik unsurun çiğnenmesini kınıyoruz.

Reddediyoruz: Teklifte ‘dezenformasyon,’ ‘yalan haber,’ ‘asılsız bilgi’ ve ‘tahrif edilmiş bilgi’ üzere kavramlar, türel bir tarif yapılmaksızın kullanılmaktadır. ‘Güvenlik’, ‘kamu düzeni’ ve ‘kamu barışı’ üzere gazetecilere karşı isimli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayanılarak mahkemelere yeni bir cürüm işaret edilmektedir. bu biçimde bir yaklaşım, maddeleri, bağımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafınca suistimale açık hâle getirmektedir. Bu teşebbüsü reddediyoruz.

Davet ediyoruz: Dezenformasyon, tüm dünyanın meselesidir. Türkiye’de gazeteciliğin kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birfazlaca sorun da vardır. Tüm bu sıkıntıları çözebilecek çoğulcu maddelerin, demokratik kurumların ve meslek içi özdenetimin oluşturulması yahut güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının akabinde, tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.

Binlerce gazeteciyi temsilen ve kamuoyunun haber alma hakkına hürmetlerimizle bu çağrıyı tarihi bir sorumluluğun gereği olarak yapıyoruz.” (ANKA)