CHP’den SADAT yetkilileri hakkında hata duyurusu

Seren

New member
CHP Genel Lider Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul milletvekilleri Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Zeynel Emre ve Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, SADAT Memleketler arası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek bugün hata duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Adnan Tanrıverdi, Melih Tanrıverdi, Ersan Ergür, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Mehmet Zelka; “Suç işlemek emeliyle örgüt kurmak”, “Anayasayı ihlal”, “Yasama organına, hükümete, anayasal sisteme ve devletin egemenliğine karşı hata işlemek hedefiyle silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “Ateşli silahlar ve bıçaklar ile öbür aletler hakkında kanuna muhalefet” ve “Terörle Uğraş Kanunu’na muhalefetle” suçlandı.

Suç duyurusunda şu sözler kullanıldı:

“SADAT Uluslar Ortası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yurt arasında/yurt haricinde gayrı nizami harp eğitimleri verdiği, silah temin ettiği, beraberinde terör örgütlerine de gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. SADAT resmi internet sitesinde, Gayrı Nizamı Harp Eğitim Paketi başlığı altında eğitimler verdiğini, eğitim mevzularının; Gayri Nizami Harp’te teşkilatlanma, istihbarat, direnç harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, bâtın deniz harekâtı, hava harekâtı, ruhsal harp harekâtı, muhabere ve muhabere emniyeti, lojistik, Gayri Nizami Harp kuvvetlerine karşı harekât, Gayri Nizami Harp’te liderlik, Gayri Nizami Harp ‘de birinci yardım olduğunu aktarmıştır. Gayrı Nizamı Harp Eğitimi alan kursiyerlerin eğitim kararında; sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş formundaki imkân ve kabiliyetlere sahip olacağı ve başarılı olan kursiyerlere de Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verileceği bir daha SADAT’ın internet sitesinde yer almaktadır.

“Suç olduğu tartışma dışıdır”

SADAT’ın eğitim kararında kursiyerlerin sahip olacağı imkân ve kabiliyet olarak belirttiği sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş biçimindeki aksiyonların cürüm olduğu tartışma dışıdır. Bu sayılanlar taammüden öldürme, taammüden yaralama, kişiyi hürriyetinden mahrum kılma, taammüden mala ziyan verme ve yağma dahil cürüm kapsamlı aksiyonlardır. Bu hataların terör örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde terör kabahati sayılacağı 3713 sayılı Terörle Gayret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

SADAT’ın kursiyerlerine eğitimini verdiği gayrı nizamı harp ‘düzenli ve büyük birlikler yerine küçük ve fonksiyonel birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan savaş şekli’ olarak tanımlanmaktadır. Gayrı nizami harp hali, terör örgütlerinin yaygın olarak kullandığı bir savaş formu olarak bilinmektedir. Bir öteki anlatımla küçük, sistemsiz paramiliter birliklerin (teröristlerin ya da gerilla olarak isimlendirilen milis güçlerin) ülkelerin silahlı kuvvetlerine karşı sabotaj, baskın, pusu, suikast vb. hareketlerde bulunmasıdır.

“Şirket yetkilileri, hata işlediklerini ikrar etmiştir”

SADAT’ın gayrı nizami harp eğitimi kararında kazanım olarak vaat ettiği tedhiş, yıldırı ve terör manalarına gelmektedir. Bu haliyle SADAT kursiyerlerine terör eğitimi de verdiğini açıkça ikrar etmektedir. Maddelerimize bakılırsa hiç bir özel hukuk hukuksal şahsı, askeri eğitim verme yetkisine sahip değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 36. unsuru harp sanatını öğrenme ve öğretme, bunun ifası için lazım gelen tesisler ve teşkilleri kurma ve önlemleri alma misyonunu Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiştir. Ülkemiz sonları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri haricinde verilen askeri eğitimlerin kabahat teşkil edeceği tartışma dışı bulunduğu üzere beraberinde bu şirket tarafınca yurt haricinde tıpkı kapsamda eğitim verilmesi de birebir kabahatlerin oluşmasına niye olacaktır. SADAT’ın Türkiye ortasında ve yurt haricinde terör örgütleri mensuplarına gayrı nizamı harp eğitimi verdiği bilgisi basına yansıyan haberlerden ve üstelik şirket yetkililerinin kendi açıklamalarından öğrenilmiştir. Yani bu şirket örgütlü bir halde kendi militer yapısını oluşturarak silahlı bir güç yaratmaya çalışmaktadır. Şirket yetkilileri ‘silah satışına aracılık yaptık’ halindeki açıklamalarıyla 6136 sayılı yasanın 12. unsurunda düzenlenen cürmü işlediklerini ikrar etmiştir.

“Başka bir devlet kurulması planlanmakta”

İçinde SADAT yöneticilerinin de bulunduğu ve SADAT’ın öncülü pozisyonunda olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) tarafınca hazırlanan ve internet sitesinde de yayınlanan ‘ASRİKA İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası’ halindeki kelamda anayasa taslağı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerine konfederal bir öbür devlet kurma teşebbüsü ortasında oldukları görülmektedir. Bu anayasa taslağı ile ‘Devletin İsmi; ‘ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği’ olarak önerilmekte; resmi lisanı, bayrağı, başşehri ve hükümet merkezinin ‘ASRİKA İslam Devletler Birliği Temsilciler Meclisi tarafınca’ belirleneceği, devlet biçiminin konfederal olacağı, yasama ytesirinin ‘Bölgesel İslâm Devletleri ile Ulusal Devletlerin Meclislerinde bulunacağı’, yürütme ytesirinin ise “ASRİKA İslam Devletleri Birliği Başkanı” tarafınca kullanılacağı söz edilmektedir. Yani, Anayasa ile teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine öteki bir devlet kurulması planlanmakta, devletin resmi lisanının, başşehrinin, bayrağının, parçalanamaz bütünlüğünün ve egemenliğinin değiştirilmesi hedeflenmektedir. Buradan, Anayasamızın birinci dört unsuru ile garanti altına alınmış ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan rejimin yıkılmak istendiği açıkça anlaşılmaktadır.

“SADAT’ın yapılacak seçimleri tanımayacağını bir sefer daha ortaya koymaktadır”

Şüphelilerin bu gayelerine cebir ve şiddet yoluyla ulaşmak istedikleri şahsen kendi açıklamalarından ortaya çıkmaktadır. Kuşkulu Adnan Tanrıverdi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 3. Memleketler arası ASSAM İslam Birliği Kongresi’nde ‘İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği vakit. Pekala Mehdi ne vakit gelecek? Allah bilir. Pekala bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor’ formunda tabirlerde bulunmuştur. Mehdi’nin geleceğine inanılan vaktin, kaos, şiddet, çatışma ve terörün yükseldiği periyot olduğu bilinmektedir. Şüpheliler kaos ve terör ortamı yaratarak gayelerine ulaşma niyetindedir. Bir öbür SADAT yöneticisi kuşkulu Ersan Ergür, ‘Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz… Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun…’ biçimindeki paylaşımı yapmıştır. Şüphelinin bu paylaşımı tek başına SADAT’ın yapılacak seçimleri tanımayacağını bir kere daha ortaya koymaktadır. Seçimle başa gelen hükümeti devirmek için güç kullanacağını açıkça tabir eden şüpheliler hata işlemiştir. SADAT ve ASSAM’ın yukarda açıklanan faaliyetleri bir arada ele alındığında, anayasal nizamı cebir ve şiddet yoluyla değiştirme kastıyla hareket eden sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 309, 311, 312 ve 314’ncü hususlarında düzenlenen hataları işledikleri sabittir.

Şüpheliler, ülkeyi kaosa sürüklemek, halkın iradesiyle ortaya çıkan seçim sonuçlarını yok etmek ve devletin Anayasayla garanti altına alınan niteliklerini ortadan kaldırmak için büyük cürümler işleyebilecek kapasitede bir cürüm örgütü kurmuşlardır. Bunun için Kanunlarımızda terör faaliyeti olarak belirtilen aksiyonları sürdürmekten de çekinmemektedirler.”

Suç duyurularının akabinde CHP heyeti Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Heyet ismine CHP Genel Lider Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek konuştu.

Tezcan kabahat duyurusunda bulundukları SADAT hakkında şunları söylemiş oldu:

“Bugün Ankara Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığı’na genel lider yardımcılarımız, CHP Anayasa Kurulu üyelerimiz, Adalet Kurulu üyelerimiz, Güvenlik ve İstihbarat Komitesi üyelerimiz ve İçişleri Komitesi üyelerimizle bir arada paramiliter bir kabahat örgütü olan SADAT hakkında kabahat duyurusunda bulunduk. Bunun için Ankara Adliyesi’ndeyiz. Daha evvel sayın Genel Liderimizin yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenmeler Türkiye’de hatadır. SADAT paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde cürüm işlemek üzere kurulmuş ve sarayın da takviyesini ardına alarak faaliyet yürüten bir cürüm örgütüdür.

“SADAT bu gücü nereden alıyor?”

Bugün kendi sitelerinde yaptıkları yayın ve açıklamalarda, ilanlarda açık bir biçimde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini inkar etmektedirler. Verdikleri kursun sonunda mezun olanların suikast, bombalama, sabotaj, terör üzere yetenekleri kazandırdıklarını açıkça deklare eden bir kabahat örgütüyle karşı karşıyayız. Bu saydıkları faaliyetlerin tamamı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cürümdür. Ayrıyeten bir daha SADAT’ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır, silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça 6136 sayılı Yasa kapsamında kabahattir. SADAT bunları yaparken öte yandan bir yan kuruluşu olan birebir bireylerin bir arada hareket ettiği ASAM isimli bir kuruluş eliyle anayasal sistemi değiştirmek üzere ASRİKA Federasyonu ismi altında bir devlet kurarak, anayasal tertibi değiştirme maksadı içerisinde olduğunu açıkça söz etmektedir. Bu teşebbüsle SADAT yetkilileri ve şüpheliler bu yapıyla anayasayla teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağını, resmi lisanını, üniter yapısını, egemenliğini, başşehrini değiştirmeyi vadetmektedir, bunu hedeflemektedir. İşin daha vahim olanı SADAT yetkilileri bunu cebir ve şiddet yoluyla hedeflediklerini açıkça ortaya koymaktadırlar. Yaptıkları açıklamalar, verdikleri eğitimler, paramiliter bir yapı oluşturmaları ve bunu yaparken bilhassa yetkililerinin yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’yi mehdinin geleceği vakte hazırlık yapacağız’ iletisiyle bu maksatlarını ulaşabilmek için Türkiye’de bir kaos, terör, şiddet ortamı yaratacaklarını söylemekten kaçınmayacak kadar pervasız, şiddete başvurabileceklerini bu biçimiyle deklare edebilme rahatlığı içerisinde hareket edebilmektedirler. Soruyoruz: SADAT bu gücü nereden alıyor?

“SADAT paramiliter bir örgüttür”

SADAT yetkililerinin toplumsal medya hesaplarından verdiği emsal çerçevede bir öbür ileti, ‘Sandıkta kaybedecekleri iktidarı şiddet yoluyla vermeme konusunda gereğini yapacaklarını’ söyleyecek kadar küstahlaşmış ve pervasızlaşmışlardır. Bu telaffuzların, teşebbüslerin, yapıların, tertiplerin tamamı cürümdür. Herkes biliyordur ki SADAT bu maksatla kurulmuş bir örgüttür ve ne yazık ki ardında saray rejimi vardır. SADAT paramiliter bir örgüttür, paramiliter örgütlenmeler cürümdür, sarayın dayanağının olması bunu cürüm olmaktan çıkarmaz. Yalnızca sarayı bu cürmün ortağı haline getirir. Sorumlu bütün makamların bu mevzuyu ciddiyetle ele alması ve savcıların harekete geçmesi gerekiyor. Şikâyet dilekçesi ve ekleriyle savcılığa verdiğimiz evrakta açıkça görülecektir ki SADAT, şüpheliler terör ve şiddet yoluyla anayasal sistemi değiştirmek ve kabahat işlemek için örgüt kurmuşlardır. Hareketlerinin Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı 220, 309, 311, 312 ve 314’üncü unsurlar 6136 sayılı Yasaya muhalefet ve 3713 sayılı Terörle Uğraş Yasası kapsamı ortasında kalan hatalardır. Bugün milletvekillerimizle, genel lider yardımcılarımızla ve kurul temsilcilerimizle Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu hususta kabahat duyurusunda bulunduk bunun takipçisi olacağız.”

Erkek: Cumhuriyeti, demokrasiyi koruyacak savcılara gereksinimimiz var

CHP Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek ise şunları söylemiş oldu:

“Cumhuriyet hakimi dememiş, Cumhuriyet bakanı dememiş, Cumhuriyet valisi dememiş, Cumhuriyet savcısı demiş. Yavuz savcılara muhtaçlığımız var. Cumhuriyeti, demokrasiyi koruyacak savcılara muhtaçlığımız var. Tüm soruşturmaların, tüm yargılamaların emeli hakikati, gerçeği ortaya çıkartmaktır. Gerçeği bizler biliyoruz, toplum biliyor. Gerçeğin üzerini hiç bir güç örtemez. Onun için SADAT’la ilgili müracaatımızı önemli bir biçimde Cumhuriyet savcıları incelerse, gerçeğin üzerine giderse, korkmazsa siyasi iktidarın baskısı altında kendini hissetmezse esasen gerçek ortaya çıkacaktır. İktidarlar hukuktan, adaletten uzaklaştıkça kabahat tertiplerine yaklaşırlar. SADAT önemli bir kabahat tertibidir ve elinde elverişli araçlarda mevcuttur.

“Bu yapılara da hiç bir vakit meydanı bırakmayacağız”

Bugün tweet attığı için, yazı yazdığı için, kanılarını deklare ettiğı için terörle ilişkilendirilen gençler, üniversite öğrencileri, gazeteciler, siyasetten yasaklanan beşerler varken bugün demokratik, laik, toplumsal hukuk devletine kasteden bir yapıya karşı Cumhuriyet savcıları ne yapacak bizde yakından takip edeceğiz. Bu yapı cumhuriyetimizin niteliklerine karşı fazlaca önemli bir kasıtla hareket eden bir tertiptir. Bizde bu yapıyı CHP olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimsenin de telaşı olmasın bu yapılara da hiç bir vakit meydanı bırakmayacağız. Seçim güvenliği konusunda da son derece önemli çalışıyoruz. Bu memleketin her köşesindeki her sandıktan çıkan seçmenin iradesine sahip çıkacağız. hiç bir güç, hiç bir yapı ulusal iradenin üstünde değildir. Bugün ulusal iradeyi tanımayacaklarını, sandıktan çıkacak kararı tanımayacaklarını söyleyebilecek kadar fütursuz bir hale gelmişlerdir. Gücü nereden aldıkları da malumdur.” (ANKA)