Kamuya en az ilkokul mezunu 9.719 memur ve işçi aranıyor! 2022 Eylül ayı kamu iş ilanları

Musa

New member
Kamuya, özel dala ve üniversitelere memur, kontratlı işçi ve emekçi alımı tüm suratı ile devam ediyor. Türkiye’nin farklı vilayetlerinde ve farklı kurumlarında nazaranvlendirilmek üzere toplamda 9.719 işçi alımı gerçekleştirilecek. Kurumlarca yayınlanan ilanlar ile belirtilen takımlara ait müracaat koşullarından tarihine kadar tüm adımlar bilgileri ile belirtildi. Adaylardan en az ilkokul mezunu olma kaidesi aranırken bir daha kimi kurumlar tarafınca en az 50 KPSS puan kaidesi aranıyor. Birtakım kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi yahut adayları kurum içi imtihana tabi tutuyor. İşte şimdiki kamu ilanları…


Güncel Memur, Kontratlı İşçi ve Personel Alımı Yapacak Kurumlar!


 • Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kontratlı Bilişim İşçisi Alacak


 • Boğaziçi Üniversitesi 140 Kontratlı İşçi Alacak


 • Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğü 13 Kontratlı İşçi Alacak


 • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25 Memur Alacak


 • Adalet Bakanlığı 150 Yönetim Memuru Alınacaktır


 • Adalet Bakanlığı 80 Kontratlı İşçi Alınacaktır


 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 24 Kontratlı İşçi Alacak


 • Türk Standartları Enstitüsü 61 İdari Hizmet Kontratlı İşçi Alacak


 • Jandarma Genel Komutanlığı 7500 Uzman Erbaş Alacak


 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 Kontratlı İşçi Alacak


 • Türkiye Güç, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu 25 Kontratlı (Asli) İşçi Alacak


 • Adalet Başkanlığı 1500 Hakim Adayı Alacak


 • Savunma Sanayii Başkanlığı 97 Kontratlı İşçi Alacak


 • Beykoz Belediye Başkanlığı 20 Memur Alacak


 • Dışişleri Başkanlığı 60 Kontratlı İşçi Alacak
Başvuru Kaideleri Neler?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafınca memur ve işçi alımı genel müracaat kuralları aşağıda açıklandıği üzere;


 1. Türk vatandaşı olmak.


 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.


 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.


 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


 5. bakılırsavini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


 6. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.
Yaptırılacak arşiv araştırması kararında misyona başlamasında bir sakınca bulunmamak.