Sıhhat Bilimleri Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı bitiyor! Müracaat için son 3 gün…

Musa

New member
Sıhhat Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan üniteler ile Adana, Kayseri, Erzurum vilayetlerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere 61 kontratlı işçi alımı yapacağını deklare etti. En az lise mezunu adaylar içinden istidam sağlayacak olan üniversitesi KPSS puan sıralamasını temel alarak gorevlendirme yapacak. İşte ilana ait merak edilen ayrıntılar…

Müracaatlar Ne Vakit Bitecek?

Sıhhat Bilimleri Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 22 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Müracaat Talep Formu ile birlikte Sıhhat Bilimleri Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine yahut Sıhhat Bilimleri Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

İstenen Evraklar Neler?

1. Müracaat Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.

2. 2020 KPSS İmtihan Sonuç Evrakı.

3. Aslını müracaat sırasında ibraz edilmek koşulu ile nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. İkametgâh Evrakı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu doküman kabul edilecektir).

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakının Aslı yahut Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı yada noter onaylısı yada ibraz edilmelidir.)

6. İsimli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir).

7. Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu evrak kabul edilecektir.)

8. Özgeçmiş, dokümanlar ve sertifikalar (Aslı yahut E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu evrak kabul edilecektir.)

9. Muhafaza ve Güvenlik Çalışanı için aslını müracaat sırasında ibraz edilmek kuralı ile geçerli özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı fotokopisi.

10. Muhafaza ve Güvenlik İşçisi için vazifesini devamlı yapmaya pürüz sıhhat sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sıhhat şurası raporunda psikiyatri muayenesi kesinlikle yer alacak biçimde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sıhhat heyeti raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

11. Muhafaza ve Güvenlik İşçisi için misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel mahzuru, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzler bulunmadığına dair sıhhat beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

12. Paklık Çalışanı için paklık nazaranvini devamlı yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmadığına dair sıhhat beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

13. Ofis işçisi, takviye işçisi (temizlik), teknisyen, tekniker unvanlı takımlara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sıhhat raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

14. Deneyim istenilen konumlar için resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe evrakı (Islak imzalı olarak müracaat formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilecektir.).

15. Son 6 ay ortasında çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

Müracaat Kuralları Neler?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bu Kanun’un 41. unsurundaki tahsil koşullarını taşımak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanun’un 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla bakılırsavini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak,

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

9. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Asılların Ek 6’ncı hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının daha sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini daha sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RESMİ İLAN METNİ