Ulusal Saraylar Yönetimi en az lise mezunu işçi alımı başladı! Müracaat için son 5 gün…

Musa

New member
Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru kapsamında 144 kontratlı işçi alımı yapacağını deklare etti. En az lise mezunu adaylar içinden istihdam sağlayacağını açıklayan başkanlık, bir daha en az 60 KPSS puan kuralı aradığını duyurdu. Ayrıyeten yayınlanan ilanda müracaat tarihi, takımlar ve kaidelere ait merak edilen tüm ayrıntılara yer verdi.

Son Müracaat Ne Vakit?

Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı kontratlı işçi alımı müracaatları 15 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 24 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden e- Devlet şifresi ile müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

MÜRACAAT EKRANI

Müracaat Kaideleri Neler? 1. Müracaat özel kurallarına sahip olmak,


 2. 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaidelere sahip olmak.


 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.


 4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kararı olumlu olmak.


 5. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.


 6. Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken bakılırsavden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.


 7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş olmak.


 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile bakılırsavini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


 9. Adaylar, Başkanlık tarafınca ilan edilen kontratlı işçi durumlarından sadece birine müracaatta bulunabilecektir.


 10. 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı işçi durumunda vazife yapmakta iken, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1 inci hususunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat periyodu ortasında mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında bir daha istihdam edilemez.


 11. Ofis Çalışanı konumu için ÖSYM tarafınca2020 ve 2021 senelerında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından KPSSP(3) puan tipinden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.


 12. Müdafaa ve Güvenlik bakılırsavlisi durumu içinÖSYM tarafınca2020 ve 2021 senelerında yapılan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan çeşidinden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.


 13. Takviye İşçisi (Temizlik gorevlisi) konumları için KPSS puan kuralı aranmaz.


 14. Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı tarafınca daha evvel tıpkı unvan için yapılan kelamlı imtihana katılmaya hak kazanmamış olmak.(Aynı unvan için daha evvel yapılan kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir)


 15. İmtihana ait bilgiler kısmında yer alan müracaat özel kaidelerini taşımak.
RESMİ İLAN METNİ