BAİBÜ en az 50 KPSS puanı ile işçi alımına başladı. Müracaatlar ne vakit bitecek?

Musa

New member
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Paklık bakılırsavlisi, Takviye Çalışanı, Muhafaza ve Güvenlik bakılırsavlisi, Tekniker, Teknisyen, Hemşire Sıhhat Teknikeri, Çözümleyici Sistem Programcısı ve Programcı kadrolarına işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar içinden istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm bilgileri deklare etti. Ayrıyeten en az 50 KPSS puan koşulu aranan adayların müracaatları şahsen toplanacak.

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin İşçi Daire Başkanlığına gerekli evraklar ile bir arada şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Tahsil evrakı fotokopisi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Dokümanı Fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf,

5- Başvurulan unvanda eğitim dokümanı, sertifika ve sıhhat raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.


BAŞVURU KURALLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak ve misyona başlamasına mani hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile bakılırsavini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak.

3) 2020 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan cinslerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.

4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Koşul olarak belirtilen koşulları birlikte taşıyor olmak,

5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı, şoför evrakı, sertifika vb. başka evraklara ilan müracaat tarihinin son günü prestijiyle sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş olmak,

7) Müracaat Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

8) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9) Çeşitli KHK ile kamu bakılırsavinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

10) “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın bir daha İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci unsurunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli çalışanın, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu ortasında mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında bir daha istihdam edilemez.” kararına ters durumu olmamak.

11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet mukavelesi yapılacak olup mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” mucibince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine bakılırsa güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup kararına istinaden süreç yürütülecektir.

13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde muhtaçlık bulunan ünitelerinde ve ilçelerinde gorevlendirilecektir.

14) Deneyim istenilen durumlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle bir arada resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe dokümanı ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu evraklar kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile deneyim istenilen durumun uyumlu olması gerekir.

RESMİ İLAN METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ