Fırat Üniversitesi en az lise mezunu işçi alımı yapıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Musa

New member
Fırat Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B hususu uyarınca Hemşire, Tbbi Sekreter, Tekniker ve Takviye İşçisi takımlarına işçi alımı yapacağını deklare etti. Müracaat kuralları ve tarihine ait merak edielen bilgileri açıklayan kurum KPSS puan sıralamasını temel alacak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Fırat Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 13 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar üniversitenin online müracaat sistemi üzerinden müracaat yapması gerekiyor.


BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?


1-Mezuniyet evrakı (E-devlet üzerinden indirilen mezun evrakı yahut diplomaların onaylı sureti)

2-Vesikalık fotoğraf,

3-KPSS sonuç dokümanı,

4-Şoför takımına başvuran adaylar için SRC3-SRC4 evrakı, E sınıfı şoför belgesi

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten dolayı bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden yahut akıl hastalığı bulunmamak,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ