Karayolları Genel Müdürlüğü’ne işçi alımı sona eriyor! İŞKUR müracaat koşulları neler?

Musa

New member
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüklerinde Açık İş İlanlarında 19/04/2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep kurallarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden müracaat yapabilirler.

İLANIN DETAYLARI

BÖLGESİ:
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü

İKAMET EDİLMESİ GEREKEN VİLAYET: AĞRI

İŞYERİ: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Ağrı İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde.

POZİSYON: Düz Emekçi (Beden İşçisi)

ÖĞRENİM DURUMU: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

BAŞVURU ÖZEL KAİDELERİ NELER


 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,


 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.


 • Kamusal haklardan yoksun bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)


 • Askerliğini tamamlamış, muaf yahut tecilli olmak (erkek adaylar için),


 • Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak,


 • Adayların vardiyalı çalışmaya mahzur durumunun olmaması gerekmektedir. (İşe Alınacak personel Düz Emekçi unvanlı personel konumunda çalıştırılacak olup; Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Durumları misyon Tarifine bakılırsa Düz Emekçi; işyerinde yürütülen inşaat, imalat, ihrazat v.b. her türlü çalışmaların insan gücü ile yapılabilecek olanlarından kendisine verilen vücut gücüne uygun işleri, gösterilen yerde ve anlatıldığı üzere, verilen mühlet ortasında yapar. Çalıştığı yerde muhtaçlık olduğunda Bina ve Mal Bakıcılığı, paklık işleri ve bahçe işlerinde de çalışır. Kelamlı imtihan kararında işe alınan personellere, mahzur durumlarına uygun nazaranv verilecektir


 • Adayların nazaranvini devamlı yapmasına mani sıhhat sorunu bulunmaması gerekmektedir.


 • Adayların, müracaatın son günü prestijiyle gereksinim duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel koşullara haiz olması gerekmektedir.Ayrıca lise üstü tahsile sahip olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.


 • İŞKUR tarafınca gönderilen ;başvuru sahipleri içinden açık iş sayısının 4 kat asıl ,yedek ve öncelik hakkına sahip adaylar için 10.05.2022 tarihinde Bölge Merkezinde saat 10:00 da noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.


 • Ataması yapılan personel 5 yıl boyunca öteki bir vilayetteki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.


 • İşe alınanlar 274,96 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak Personellerin deneme mühleti 60 gün olup; deneme müddeti ortasında başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.


 • Sınavda başarılı olan adayların üstteki kuralları taşımadıkları daha sonradan ortaya çıkması durumunda imtihanları geçersiz sayılacaktır.


 • neticelerin açıklanmasından itibaren adaylar tarafınca 5 (beş) iş günü içerisinde İmtihan Konseyine itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Şurasına ulaştıktan daha sonra 5 (beş) iş günü ortasında karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile mühleti geçtikten daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Talep kurallarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün ortasında İŞKUR Vilayet Müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Başvurular yalnızca ” https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx ” adresi üzerinden İş İlan No (00006727439) ile gerçekleştirilecektir.