KPSS kaidesi yok! AFSÜ en az lise mezunu işçi alımı yapacak! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Musa

New member
Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sıhhati Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca Uzman Tabip, Tabip, Hemşire, Öbür Sıhhat Çalışanı, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Sıhhat Teknikeri, Ofis Çalışanı, Tekniker, Takviye Çalışanı ve Güvenlik bakılırsavlisi takımlarına işçi alımı yapacağını deklare etti. En az lise mezunu adaylar içinden istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, kimi takımlar için KPSS puan koşulu aramazken birtakım takımlara KPSS puan sıralamasını temel alarak nazaranvlendirme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Afyonkarahisar Sıhhat Bilimleri Üniversitesi işçi alımı müracaatları 30 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 13 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar web adresi üzerinden ilanda yer alan konumlara müracaat kılavuzu ve gerekli dokümanları yüklemek şartı ile müracaatta bulunabilecek.

BAŞVURU EKRANI


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1- Kontratlı işçi müracaat formu (Online müracaat daha sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

2- Tahsil durumları itibariyle ilgili 2022 yılı KPSS (B) imtihanından alınmış olan KPSS sonuç evrakı fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Denetim Kodu Olan) Adayların Sonuç evrakları ÖSYM kayıtları ile denetim edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların müracaatları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- Mezuniyet dokümanı aslı yahut onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )

5- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Dokümanı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7- İsimli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8- var ise daha evvel çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

9- Sertifika, Çalışma Evrakı ve Alanında Çalıştığını gösterir SGK Hizmet Dökümü istenen ilan için ilgili doküman (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

10- Müdafaa ve Güvenlik nazaranvlisi İlanı için (Erkek-Bayan) Boy-Kilo endeksini gösterir Sıhhat Kuruluşu onaylı doküman (PDF olarak sisteme yüklenecektir.) Özel Güvenlik Kimlik Kartı.(Son Müracaat tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerli olması)

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

2- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut askerlikle ilişiği olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile bakılırsavini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- 2022 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak.

7- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Adaylara hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet kontratına muhalif hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler. ”hükmüne uygun olması

10- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel koşullar aranır.

11- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

12- Müracaatlarda ‘Kamu nazaranvlerinde Birinci Kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları uygulanır.

13- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet adabı planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

14-Uzman Tabip ve Pratisyen Tabip Aday sayısının Konum sayısından fazla olması durumunda kıdem ve hizmet yılına bakılırsa sıralama yapılacaktır.

15-Eczacı “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde imtihan kaidesi aranmaksızın hizmete alınacak kontratlı işçi unvanı içinde bulunduğundan KPSS puan koşulu aranmamaktadır. Aday sayısının Konum sayısından fazla olması durumunda bu konum için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.

16- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması olumlu sonuçlanması durumunda kontrat yapacak aday ile bağlantıya geçilecektir.

17-İlanda istenilen sertifika ve evraklar ilan tarihindilk evvel sahip olunması gerekmektedir.

18-Çeşitli KHK ile kamu nazaranvinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ