KPSS puan kaidesi yok! ASHB 25 faklı vilayet için işçi alımı! Müracaat kuralları neler?

Musa

New member
Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında çalıştırılmak üzere işaret lisanı tercümanı alımı yapacağını deklare etti. 25 Vilayette ataması gerçekleştirilecek kurum, adaylardan KPSS puan kuralı aramıyor. Müracaat koşulları ve merak edilen öbür tüm bilgileri yayınlanan ilan ile duyuran Bakanlık, 3 katına kadar adayı TİDYES puan sıralamasını temel alarak uygulama imtihanına davet edecek.

BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı işaret lisanı tercümanı alımı müracaatları 3 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı – Meslek Kapısı, Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak müracaatlarını online olarak gerçekleştirecek.


BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik evrakındaki fotoğrafı otomatik getirecektir. getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise müracaat sırasında sisteme yükleyecektir. Sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay ortasında, yüz büsbütün görünür biçimde ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )

b) İşaret lisanı bildiğini gösterir evrak yahut sertifikası Meslek Kapısı, Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

c) TİDYES sonuç dokümanı Meslek Kapısı, Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.

ç) Adres bildirimi, sıhhat durumları, isimli sicil ve askerlik durumlarına ait beyanları.

d) İşaret lisanı tercümanı olarak nazaranv yapmasına ait mahzuru bulunmamak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,

c) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Lisanı Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Adap ve Temellerin Belirlenmesine Ait Yönetmelik kapsamında alınmış işaret lisanı tercümanlığı yapacak düzeyde işaret lisanı bildiğini gösterir evrak yahut sertifika sahibi olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru kapsamında kontratlı işçi durumunda misyon yapmakta iken, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat devri ortasında mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında bir daha istihdam edilemez.(Kısmi vakitli yahut proje müddeti ile hudutlu çalışanlar, tahsil durumu itibariyle ihraz edilen kontratlı bir unvana ait bir duruma atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş yahut sıhhat durumu niçiniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet ünitesi bulunmaması, ünite bulunmakla birlikte o ünitede tıpkı unvan ve niteliği haiz boş durum bulunmaması yahut en az bir yıllık fiili çalışma koşulunu karşılayamaması niçinlerinden rastgele birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme müddetine tabi değildir)

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN