Resmi Gazete’de bugün (11 Haziran 2022)

Seren

New member
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 6802 Sayılı Sarfiyat Vergileri Kanununun 33 üncü Unsurunda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 tarihindeki ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Heyeti sonucunın Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5729)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı tarafınca Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301)

YÖNETMELİKLER

–– Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Hayat Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Yol ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/7)

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 09/06/2022 tarihindeki ve 11013 Sayılı sonucu
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 27/05/2022 tarihindeki ve 10208 Sayılı sonucu

KARAR

–– Yönetim Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Etraflarının Belirlenmesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri