Tonoz alanı ne demek

Rex

Global Mod
Global Mod
Tonoz alanı, jeolojide sıklıkla kullanılan bir terimdir. Tonoz alanı, tabana yakınki bir katmana verilen isimdir. Tonoz alanının çoğu zaman, tonoz tabakası olarak da bilinir. Tonoz alanının genellikle yüzey üstünde yükselen veya alçalan geçiş katmanı olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Tonoz alanının, yüzey ve taban arasında gerçekleşen sürekli bir geçiş olduğunu söylemek mümkündür. Bu geçiş, aynı zamanda jeolojik bir tabakada oluşan çeşitli karakteristiklerin bir araya gelmesini ve jeolojik bir yapının oluşmasını sağlar.

Taksonomik Tanım

Tonoz alanının taksonomik tanımı, jeolojik bir tabakadaki karakteristiklerin bir araya gelmesi ile oluşmuş özellikleri içermektedir. Bu özellikler, tabakanın yapısı, yapısal nitelikleri, tabakanın taban ve yüzey arasındaki geçişi ve tabakanın üzerine oluşan diğer jeolojik yapıları göstermektedir.

Jeolojik Özellikleri

Tonoz alanının jeolojik özellikleri, tabakanın yapısı, yapısal nitelikleri, geçişi ve üzerine oluşan diğer jeolojik yapıların özellikleri olarak tanımlanır. Tabakanın yapısı çoğunlukla tabakanın tabanından yüzeye doğru oluşmuş sıkışmış, sert kaya, sert kireçtaşı veya volkanik kayalardan oluşur. Tabakanın yapısal nitelikleri, tabakanın tabanından yüzeye doğru oluşmuş çatlaklar, oluşmuş sürekli veya dalgalı geçişler, oluşmuş faylar veya yansımalarını gösterir. Tabakanın taban ve yüzeyi arasındaki geçiş, tabakanın aynı zamanda tabanından yüzey üstüne doğru oluşan modeli ve üzerindeki diğer jeolojik yapıları gösterir.

Jeolojik Yapılar

Tonoz alanının üzerindeki jeolojik yapılar, tabakanın üzerine oluşmuş oluşumları veya üzerinde oluşmuş jeolojik olayları göstermektedir. Bu jeolojik yapılar, çoğunlukla kayaların çatlakları, fayları veya yansımaları gösterir. Aynı zamanda, çökelti olayları, su akışı olayları, volkanik patlamalar veya deprem olayları da tonoz alanının üzerindeki jeolojik yapılar arasında sayılabilir.

Sonuç olarak, tonoz alanı, jeolojide sıklıkla kullanılan bir terimdir.